6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Dowództwo

 DOWÓDCA

ppłk mgr inż. Bogusław MAREK

 dowódca

ZASTĘPCA DOWÓDCY - SZEF SZTABU BATALIONU

mjr mgr inż. Marek NOWICKI

 
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych