6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Historia jednostki

     Jednostka została sformowana 1 stycznia 2011 roku Decyzją MON nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 roku w wyniku przeformowania kompanii chemicznych Sił Powietrznych w batalion. Kompanie chemiczne stacjonowały wcześniej w Warszawie    (w 1. Bazie Lotniczej), w Bydgoszczy (w 2. Bazie Lotniczej, a po zmianach organizacyjnych w 2. Bazie Lotniczej przeszła w podporządkowanie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu), we Wrocławiu (w 3. Bazie Lotniczej, a po zmianach organizacyjnych w 3. Bazie Lotniczej przeszła w podporządkowanie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie) oraz w Śremie (w 6. batalionie dowodzenia Sił Powietrznych). Konieczność dostosowania struktur dowodzenia do nowych wymagań pola walki wymagało również zmian organizacyjnych, dlatego z dniem 01.11.2013 r. 6. bchem SP wyszedł ze struktur Sił Powietrznych i wszedł w struktury Wojsk Lądowych  i podporządkowanie 4. pchem.

       Realizowane zadania to między innymi likwidacja skażeń sprzętu, infrastruktury (w tym lotniskowej) oraz stanu osobowego jednostek wojskowych Inspektoratu Sił Powietrznych. Ponadto batalion realizuje rozpoznanie i monitoring skażeń powstałych po użyciu broni masowego rażenia, po awariach instalacji stacjonarnych i cystern z toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP). a także realizuje zadania w zakresie ratownictwa chemicznego.

      W warunkach pokojowych batalion realizuje zadania na rzecz Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA)


 

 

 

 

    

  POCZET DOWÓDCÓW

ppłk mgr inż. Krzysztof CHMIEL
01.01.2011r. - 21.07.2013r.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych