6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Aktualności
Pożegnanie szefa sztabu 6.bchem SP
06.08.2018

Dzień 20 lipca 2018 roku był ostatnim dniem służby mjr Marka NOWICKIEGO w 6.bchem SP w Śremie. Mjr Marek NOWICKI służył w batalionie od początku jego powstania. Dowódca ppłk Bogusław Marek oraz żołnierze i pracownicy wojska pożegnali kolegę dziękując za dotychczasową współpracę
i sumienną służbę na rzecz batalionu, jednocześnie życząc powodzenia na kolejnym stanowisku służbowym w Centrum Reagowania Epidemiologicznego w Warszawie.

<<galeria>>

Magdalena Krajczyńska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych