6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Aktualności
20.06.2018

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Planowane terminy w miesiącu lipcu

  4.07.2018 roku od godz. 8:00
11.07.2018 roku od godz. 8:00
18.07.2018 roku od godz. 8:00
25.07.2018 roku od godz. 8:00


ul. Sikorskiego 2, 63-100 Śrem (biuro przepustek)

 
Etapy kwalifikacji:

*    Egzamin sprawności fizycznej (strój sportowy oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie sprawności fizycznej

*    Rozmowa kwalifikacyjna

Żołnierze po służbie przygotowawczej nie muszą okazywać zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

·        nie figurować w krajowym rejestrze sądowym

·        okazać się w dniu kwalifikacji oryginałem prawa jazdy

·        okazać się w dniu kwalifikacji zaświadczeniem lekarskim
o zdolności do udziału w egzaminie

oraz posiadać

1.     Książeczkę wojskową (oryginał)

2.     Prawo jazdy (oryginał)

3.     Dowód osobisty (oryginał)

4.     Poświadczenie bezpieczeństwa (jeśli posiada)

5.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia itp.

Szczegółowych informacji w zakresie kwalifikacji udziela
Sekcja personalna
tel: 261-524-651 oraz 261-524-671

Magdalena Krajczyńska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych