6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Aktualności
13.03.2018

W dniu 20 marca 2018 roku w 6. batalionie chemicznym Sił Powietrznych o godz. 8.30 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. Osoby zainteresowane przystąpieniem do kwalifikacji muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących kwalifikacji udziela sekcja personalna.

Kontakt:
kpt. Kamila ZWOLAN tel. 261 524 651
mł. chor. Sebastian JĘDRASIAK tel. 261 524 671

Magdalena Krajczyńska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych