6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Aktualności
18.09. 2017 r. - Uroczyste wręczenie broni żołnierzom służby przygotowawczej.
18.09.2017
Podczas porannego rozprowadzenia w 6. bchem SP odbyła się uroczystość wręczenia broni elewom III turnusu służby przygotowawczej.




Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej, jest ogromnym zaszczytem i symbolem gotowości do obrony ojczyzny oraz godnego reprezentowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca batalionu – ppłk Bogusław Marek w swoim przemówieniu powiedział, że broń jest symbolem każdego żołnierza, a jej posiadanie to duża odpowiedzialność i obowiązek.

Ww. uroczystość były okazją do wręczenia aktu mianowania na kolejny stopień wojskowy.






<<< galeria >>>

 

p. Katarzyna Pietrzykowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych