6.batalion chemiczny Sił Powietrznych
Aktualności
Analiza dyscypliny za I półrocze 2017 r.
07.07.2017
W dniu 07.07.2017 r. przeprowadzono półroczną analizę i ocenę satnu dyscypliny w 6. bchem SP.
Podczas spotkania przedstawiono informacje dotyczące m. in. pełnienia służb dyżurnych, przestrzegania porządku dnia, zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony obiektów jednostki. Ponadto szef sekcji wychowawczej szczegółowo omówił poziom dyscypliny w minionym półroczu.
Kolejnym etapem było wystąpienie inspektora BHP dotyczace przypadków nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż w I połowie br.

Zadaniem dowódców pododdziałów było omówienie negatywnych zdarzeń w dyscyplinie wśród podwładnych w minionym okresie oraz związanymi z tym konsekwencjami, a także przeanalizowanie zagrożeń w dyscyplinie oraz planowane zamierzenia profilaktyczne w II pólroczu.

Na zakończenie dowódca batalionu ppłk Bogusław Marek dokonał podsumowania  stanu dyscypliny w batalionie. Podziękował uczestnikom odprawy za ich zaangażowanie w umacnianie dyscypliny oraz przedstawił potencjalne zagrożenia oraz priorytety do działalności wychowawczej w II półroczu 2017 roku.<<< galeria >>>

 

p. Katarzyna Pietrzykowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych